Friday, April 20, 2018
Hišni energetski management

Hiša ali stavba predstavlja sistem, za katero je izjemnega pomena, da se v fazi inženiringa skrbno pripravi optimalno rešitev, ki bo zadovoljevala potrebe naročnika v fazi uporabe. Ovoj stavbe ali urbano okolje oplemenitimo s sodobnimi tehnologijami, ki naročniku omogoča želeno ugodje v zameno za najnižje možne stroške obratovanja in vzdrževanja:

  • Upravljanje z energijo in uvajanje pametnih tehnologij
  • Inteligentno vodenje sistemov (stavbe, urbana okolja, mesta), optimizacija za racionalno rabo energije
  • Vodenje za pametno, čisto in učinkovito rabo energije ter čistejše okolje
  • Informacijske in komunikacijske tehnologije
  • Energetska izkaznica stavb
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Trajnostno gradbeništvo prispeva k zniževanju škodljivih vplivov stavb na okolje v času celotnega življenjskega cikla ob hkratni optimizaciji ekonomike, udobja in varnosti bivanja uporabnikov stavb. Izzive inženiringa razumemo kot celovito rešitev za naročnika in zanj povezujemo:

  • Alternativni energetski sistemi in trajnostna raba energije (sistemi soproizvodnje toplote/el. energije, daljinsko ogrevanje na lesno biomaso, toplotne črpalke, sprejemniki sončne energije, koriščenje odpadne toplote)
  • Nove tehnologije in procesi gradnje
  • Uporaba sodobnih ekoloških materialov
  • Uporaba najnaprednejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij


Bazeni

Ogrevanje prostorov ali bazenske vode je kompenzacija toplotnih izgub v okolico, ki v konkretnem primeru lahko znaša tudi do 65 % celotne porabe energije. Večina javnih kopališč, predvsem starejših objektov, ima velik potencial za učinkovito rabo energije. Brez večjih investicijskih vlaganj v te objekte in ob racionalni rabi energije ter ustrezni organiziranosti bi bilo možno zmanjšati skupno porabo energije do 30 %.

Izzive inženiringa povezujemo s smiselnimi tehnološkimi rešitvami, ustrezno  izbiro ter rabo termičnih pokrival, s katerimi lahko zmanjšamo celotne obratovalne izgube bazena, tudi do 65 %. Z ustrezno uporabo bazenskih pokrival zmanjšamo izparevanje vode v okolico in posledično zmanjšanje izgub kemičnih sredstev, toplote, manj neprijetne vlage v prostoru, kar dodatno zmanjša potrebo po prekomernem ventiliranju zraka v prostorih in nenazadnje manjši vnos nečistoč v bazen, pri čemer ugodno vplivamo na čas priprave bazena za obratovanje.

Zavedamo se, da so viri neonesnažene pitne vode in tudi termalne vode, neprecenljive vrednosti. Varčevanje z vodo ni le energetski izziv, temveč tudi ekološka potreba.

Izračun prihrankov pri uporabi pokrivala bazena
Povpraševanje

Želite prejeti več informacij o postopku izvedbe vaše investicijske namere.

Z vami se pogovorimo o možnostih financiranja vaše investicjske namere

in vam svetujemo s področij vodenja energetskih sistemov z alternativnimi viri energije

ter bazenske tehnike. 

V kolikor želite odgovor na vaše vprašanje TAKOJ, nam pišite na info@hemove.eu ali nas pokličite na gsm: 051 649 314
Veselimo se vašega kontakta! 

Ekipa HeMove

Sledite nam