O nas

Trajnostno usmerjeni povečujemo nadzor nad rabo energije in stroški delovanja stavbe.

Z uvajanjem vseh izkušenj in znanj naše ekipe, ostajamo v vrhu inovacij in sledimo predpisom, pomembnim za izboljšanje naših storitev. HeMove skrbno prisluhne potrebam naših strank in svetuje o izbiri učinkovitih rešitev. Zato je zelo pomembno, da sodelujemo v najzgodnejših fazah razvoja pametnega načrta stavbe, ko lahko pripomoremo h gradbeni rešitvi, ki bo pomembno vplivala na rabo energije ob uporabi stavbe.

Kako delujemo

Razumemo, da določena tehnologija za potrebe ogrevanja/hlajenja/prezračevanja stavbe vpliva na prihranke energije, ki se na izbrani lokaciji lahko povečajo, medtem ko se na drugi lokaciji zmanjšajo. Razpoložljivo tehnologijo pametno umeščamo v stavbo, ob upoštevanju različnih dejavnikov gradnje.

Naše storitve

Stavba predstavlja sistem, za katero je izjemnega pomena, da se v fazi načrtovanja skrbno pripravi optimalno rešitev, ki bo zadovoljevala potrebe investitorja v fazi delovanja stavbe. Projektno dokumentacijo pripravimo, skladno z veljavno zakonodajo in dosegljivimi tehničnimi rešitvami, prilagojenimi izbrani lokaciji stavbe.

Zakaj mi

Z vitkim pristopom načrtovanja izpolnjujemo pričakovane cilje investitorja, kot so ugodje, varnost in stroškovno učinkovito delovanje stavbe.

Del naše ekipe so tudi Nepremičnine STAN.

Zaupajo nam naročniki; ELES, BIRO5, GE PROJEKT, IBE, PADOP, LORENLINE, BUTANPLIN, ARHI-3K, ATRAKCIJA, URBING, GOSPODAR, ROR INSTALACIJE, HEMA, SANTOSA, SIPRO INŽENIRING, BIRO VERITAS in številni lastniki stanovanjskih stavb.

Vodenje projektov

Priprava idejne zasnove (IDZ) energetske sanacije stavb (javne, poslovne, stanovanjske),

Priprava študije izvedljivosti alternativnih energetskih sistemov (AES)

(daljinsko ogrevanje, biomasa, toplotna črpalka vseh vrst, SSE, soproizvodnja električne energije/toplote, rekuperacija/prezračevanje),

Priprava investicijske dokumentacije (DIIP, PZ, IP),

Načrtovanje in svetovanje o investicijski nameri (tehnično/ekonomsko),

Priprava razpisne dokumentacije za pridobitev nepovratnih sredstev za določeno investicijsko namero,

Priprava projekta za razpis (PZR), v skladu z Gradbenim zakonom (GZ) in Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2),

Priprava tehnične in projektne dokumentacije (vodilna mapa, arhitektura, gradbena mapa, elektro in IT mapa, strojna mapa), v skladu z Gradbenim zakonom (GZ),

Vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja (GD), v skladu z Gradbenim zakonom (GZ),

Tehnični nadzor izvedbe investicije (gradbeni, elektro, strojni), v skladu z Gradbenim zakonom (GZ).

Vključevanje v mednarodnih (EU) projektih na področju URE/OVE, »freelancing«.

Ogrevanje

Sisteme učinkovitega, okolju prijaznega ogrevanja in hlajenja uvrščamo v dve ločeni kategoriji: pasivni in aktivni. Pasivni sistemi povečujejo sposobnost naravnega okolja k ogrevanju in hlajenju, brez dodatnih ogreval ali klimatskih naprav. Pasivni pristop vključuje gradnjo domov s svetlo obarvanimi strehami, ki odbijajo del energije sonca. Zato je količina energije, potrebna za hlajenje hiše, manjša. Pasivni modeli uporabljajo tudi okna, ki lahko v notranjosti doma ohranjajo toploto pozimi in hladen zrak poleti.


Aktivni modeli uporabljajo različne mehanske sisteme ogrevanja in hlajenja. Ti sistemi se izvajajo s sončno energijo, geotermalno energijo ali drugih viri zelene energije. Pri načrtovanju ogevalnih sistemov upoštevamo lokacijo predvidene stavbe, in po potrebi pametno vključujemo sisteme ogrevanja z zemeljskim plinom v kombinaciji z zeleno energijo ali sisteme daljinskega ogrevanja. Tako ugodje v prostoru dosežemo z ogrevanjem zraka (npr. sistemi dovodnega zraka) ali neposredno s sevanjem (npr. talno / stropno / stensko ali IR sevalne plošče).


Hlajenje

Klimatizacija se nanaša na občuteno in latentno hlajenje zraka. Občuteno hlajenje vključuje nadzor temperature zraka, medtem ko latentno hlajenje vključuje nadzor nad vlažnostjo zraka. Zrak v bivalnem prostoru lahko ohladimo s prenosom toplote znotraj stavbe, npr. s sistemom toplotne črpalke z vodno zanko, ali odvečno toploto odvajamo prek zračno hlajene ali vodno hlajene opreme. V prosotoru ni prijetno, če je prisotno preveč vlage. Zrak razvlažimo s kondenzacijo vlage na hladni površini, (npr. mehansko hlajenje) ali z odstranjevanjem vlage z absorpcijo (sušenje). V suhih podnebnih razmerah je morda potreben obratni postopek – vlaženje zraka. Izhlapevanje pri vlaženju zraka le-tega tudi ohladi. Nadalje je v takšnih podnebnih razmerah mogoče uporabiti sisteme za hlajenje s sevali, podobno kot zgoraj omenjeni sistem sevalnega ogrevanja.

Prezračevanje

Kontakt

Pokličite nas

+386 51 649 314